Door Corona minimaal autogebruik? Pas leasecontracten aan!

De afgelopen decennia is autoleasing steeds gepaard gegaan met afstemming op gebruik dat goed kon worden ingeschat omdat de jaarlijkse werk- en andere afstanden over het algemeen stabiele gegevens bleken. Leasecontracten met vaste looptijd en jaarkilometrages konden dan ook goed met brandstof-voorschotbedragen worden aangevuld zodat per auto de kosten prima met één maandbedrag uitgedrukt konden worden.

Door de Corona-crisis is inmiddels sprake van beduidend andere omstandigheden; in de meeste organisaties is het autogebruik nagenoeg tot stilstand gekomen of in ieder geval aanzienlijk gedaald. De crisis van nu lijkt voor lange tijd of zelfs definitief te zorgen voor een andere kijk op automobiliteit en versterkt de al jaren spelende gedacht dat vaker de auto niet gebruikt zou moeten worden, ten faveure van het reizen per OV of fiets.
Dat maakt een einde aan de per bedrijf en medewerker stabiele jaarkilometrages die nu de kern van de lease-afspraken vormen.

Minder autokilometers leidt direct tot minder autokosten en naarmate de afwijking van het aantal contractkilometers zich vaker en heftiger voordoen neemt de noodzaak toe om overeenkomstig daaraan de leasecontracten aan te passen. Het beste is dat te realiseren door de splitsing van vaste (periode gebonden) en km-afhankelijke kosten waarbij de km-gebonden kosten achteraf in rekening worden gebracht exact gelijk aan het daadwerkelijke gebruik. Dat model vraagt echter een omvangrijke aanpassing van systemen en werkwijzen bij leasemaatschappijen en kan niet in korte tijd worden toegepast.
Door de Corona crisis is op heel korte termijn wel een wijziging van lease-afspraken nodig om daarmee te voorkomen dat de leaseklanten (moeten) blijven betalen voor kilometers die helemaal niet gemaakt zullen worden. Wachten tot einde jaar of einde contractperiode om de minder kilometers te verrekenen is geen zinnige optie.

Wel snel te realiseren is het volgende:

  1. Verander de toerekening van brandstofkosten, geen voorschotten meer factureren maar alleen de werkelijke kosten achteraf;
  2. Pas het contractkilometrages naar beneden bij of stel de contractkilometrage op een minimum waarde van 10.000 per jaar.
  3. Verleng de contracten voor zover de kilometrage vermindering een verlengde leaseperiode toestaat.

Bij verandering van contracten hoort dat inzage wordt gegeven in de gevolgen en daarvoor is door LeaseConsult een tool ontwikkelt die per contract een betrouwbare indicatie geeft omtrent de vermindering van de maandelijkse facturen van de leasemaatschappij.

Download de tool hier.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een antwoord