Schadeherstelmarkt 2030In maart 2021 brachten Automotive Insiders en TrendRx twee rapporten uit over de ontwikkeling van het Nederlandse wagenpark en de invloed daarvan op de Nederlandse automotive retail- en aftersalesmarkt en de Nederlandse verzekeringsmarkt. Bewust kozen we ervoor om de invloed van het veranderende wagenpark op het schadeherstel te parkeren en later uitgebreid te onderzoeken. De autoschadeherstelsector verdient die extra aandacht vanwege de snelle technologische ontwikkelingen in de automotive branche die een grote impact hebben op het autoschadeherstel. Daarnaast blijft autoschadeherstel van groot belang vanwege de impact die schadeherstel heeft op de verkeersveiligheid.

De uitkomsten van het onderzoek liegen er niet om. Verschillende ontwikkelingen die we in het rapport bespreken hebben een grote impact op het schadeherstel(-bedrijf) en brengen grote uitdagingen met zich mee voor de sector. Het wagenpark ontwikkelt zich zoals ook in de retail- en verzekeringsversie van het rapport al werd beschreven: het wordt groter, ouder, zakelijker en vaker elektrisch aangedreven. Maar wat betekent dit specifiek voor de schadeherstelsector?

In de schadeherstelsector worden alle ontwikkelingen met de nodige somberte bekeken. Het aantal schadegevallen daalt, de sturing door verzekeraars en leasemaatschappijen neemt toe, het is lastig personeel te vinden, zowel hardware als software van auto’s wordt steeds complexer en vergen veel investeringen in kennis, kunde en equipment, marges staan onder druk en merkerkenning is vooralsnog op zijn best een kostenpost. Al deze punten blijken gerechtvaardigde zorgen voor de sector die qua aantal vestigingen ons inziens zal afnemen.

Toch zien wij de toekomst van de sector veel minder somber in dan dat de sector het vaak zelf ziet.

In een dikker dan verwacht rapport (ruim 100 pagina’s) worden alle ontwikkelingen uitgebreid gekwantificeerd en gekwalificeerd. De eerst drie hoofdstukken beschrijven hoe het wagenpark zich het komende decennium ontwikkelt, in hoofdstuk vier wordt de verzekeringsmarkt, die zo bepalend is voor de herstelsector tot en met 2030, beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 en 6 de herstelsector zelf kwalitatief en kwantitatief beschreven. In hoofdstuk zeven worden alle ontwikkelingen vervolgens doorgetrokken naar 2030. Tot slot volgen in hoofdstuk 8 de belangrijkste conclusies en enkele aanbevelingen.

Wij hopen dat dit rapport u inspireert om weer met meer positiviteit over de toekomst van uw sector en bedrijf na te denken. De herstelsector biedt nog altijd voldoende kansen aan schadeherstellers, maar er zal hard en doelgericht moeten worden gewerkt om deze kansen te benutten.

Het rapport is hier te bestellen.

De prijs van rapport bedraagt € 695,- ex btw. Afnemers van een van de twee eerdere Wagenparkrapporten betalen € 495,- ex btw.Prognose Wagenpark 2030: Onderhoudsvolume blijft op peil ・ margedruk bij dealer, minder bij universeel

De belangrijkste conclusie van het rapport ‘Prognose Wagenpark 2030’ is dat het rendement van dealers de komende tien jaar zwaar onder druk komt te staan als gevolg van de veranderingen die zullen plaatsvinden in de omvang en samenstelling van het wagenpark.

Het rapport biedt onder andere inzicht in de veranderingen in de omvang die het wagenpark doormaakt door de jaren heen maar ook bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw van de berijders van het wagenpark. Uiteraard is er ook volop aandacht voor de onstuimige groei van private lease en de elektrificering van het wagenpark. Al deze factoren zijn uiteraard van invloed op het rendement van zowel dealer als universeel, hoewel in verschillende mate en in een ander tempo. Het rapport beslaat ruim 80 pagina’s met tientallen heldere grafieken en tabellen.

De lezers krijgen hiermee inzicht in het tempo en de mate waarin alle factoren het rendement beïnvloeden. Het rapport sluit af met een aantal conclusies en aanbevelingen.

Het rapport is in digitale versie te bestellen en kost € 495,- ex btw.

De auteurs bieden de kopers van het rapport de mogelijkheid om gratis een online sessie bij te wonen, waarin de auteurs dieper ingaan op de resultaten.

De inhoudsopgave is als volgt:

 1. Het Nederlandse personenwagenpark groeit en veroudert snel; verzakelijking en elektrificering verlopen geleidelijk
 2. Megatrends beïnvloeden zowel omvang als samenstelling wagenpark
 3. Wagenpark blijft verder groeien, verouderen, verzakelijken en elektrificeren
 4. Retail steeds afhankelijker van lease en occasions
 5. Onderhoudsvolume blijft op peil, maar marges dalen
 6. Conclusies en aanbevelingen

Bestel hier uw rapport(en).

Prognose Wagenpark 2030: Verzekeringsmarkt eindelijk rendabel, maar resultaat lijkt niet houdbaar

De auteurs hebben min of meer gelijktijdig ook een update gemaakt van hun in 2019 verschenen rapport over de ontwikkelingen in de Nederlandse autoverzekeringsmarkt.

De eerste drie hoofdstukken van beide rapporten zijn identiek, de laatste drie hoofdstukken gaan specifiek in op de effecten die de veranderingen in het wagenpark hebben op de markt van autoverzekeringen.

De auteurs komen tot een heldere, maar ook harde conclusie: de gezonde marges die in het Corona-jaar 2020 zijn behaald, vormen geenszins een start naar een markt met gezonde rendementen. Alle onderliggende oorzaken zijn onveranderd slecht. Welke dat zijn wordt in het 96 pagina’s tellende rapport helder uiteengezet en ondersteund door tientallen grafieken en tabellen.

Ook dit rapport is in digitale vorm te bestellen à €495,- ex btw. En ook hiervoor geldt voor de kopers de mogelijkheid tot een gratis online sessie.

Beide rapporten zijn gezamenlijk voor slechts € 595,- ex btw te bestellen.

De inhoudsopgave is als volgt:

 1. Het Nederlandse personenwagenpark groeit en veroudert snel; verzakelijking en elektrificering verlopen geleidelijk
 2. Megatrends beïnvloeden zowel omvang als samenstelling van het wagenpark
 3. Wagenpark blijft verder groeien, verouderen, verzakelijken en elektrificeren
 4. Dankzij Casco en Corona eindelijk winst op automarkt, maar kostenbeheersing nog steeds    ondermaats
 5. Groei in volume, maar verdere verschuiving naar WA-verzekeringen
 6. Conclusies en aanbevelingen

Bestel hier uw rapport(en).

Ontwikkeling aantal laadpunten 2020-2030 naar locatietype

Het nieuwe rapport ‘Ontwikkeling aantal laadpunten 2020-2030 naar locatietype’ is een onmisbaar document voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met de ontwikkeling van de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Het biedt een uniek inzicht in de ontwikkeling van het aantal private laadpalen, onderverdeeld naar de segmenten kantoren, hotels, restaurants, garage, retail- en productielocaties en VvE’s.

De opmars van de elektrische auto is onmiskenbaar en blijvend van aard. Naar verwachting is in 2030 86% van het aantal verkochte nieuwe personenwagens een Full Electric Vehicle (FEV). Dat betekent dat ook het aantal laadpunten fors zal moeten groeien. In een speciale bijlage bij het EV-rapport 2020 maken Automotive Insiders en Trend-RX  een uitgebreide analyse van de huidige en toekomstige situatie. Wij kwantificeren het aantal laadpunten naar locatie en bespreken de rol van de (semi) overheid. We maken onderscheid in publiek toegankelijke, particuliere en snellaadpunten waarbij we ook kijken naar de geografische spreiding.

Vervolgens komen we op basis van deze data, gecombineerd met de groei van het aantal FEV’s in het wagenpark, tot een schatting van het aantal benodigde laadpalen per segment in 2030. Het rapport is te koop voor € 750,- (exclusief BTW). Bij aanschaf van het EV-Rapport 2020 ontvangt u het laadpalenrapport gratis.

Bij vragen kunt u een mail sturen naar post@automotiveinsiders.nl

U kunt het rapport hier bestellen.

EV Rapport 2020: nieuwe inzichten voor een nieuwe toekomst

Automotive Insiders en Trend-Rx hebben een uitgebreid onderzoek gedaan naar de status en het perspectief van de elektrificering van het wagenpark. Stilgestaan wordt bij de verschillende factoren die van belang zijn en wat de impact van de elektrificatie is voor alle stakeholders: van autofabrikant tot autodealer, van toeleverbedrijf tot universeel autobedrijf en van leasemaatschappij tot verzekeraar. Het onderzoek richt zich met name op de Full Electric Verhicles (FEV) en sluit vlekkeloos aan op een vorig jaar verricht onderzoek naar de ontwikkeling van het wagenpark en de invloed daarvan op dealers, leasemaatschappijen en de aftersalesmarkt. Het huidige onderzoek kan als een vervolg op dit onderzoek gezien worden.

Over EV is al veel geschreven, maar niet eerder is een alomvattend onderzoek verschenen dat zich richt op de Nederlandse markt en dynamiek. Eén ding is zeker in deze onzekere tijden: de elektrificering van het wagenpark zal onverminderd doorgaan en iedereen in de sector krijgt ermee te maken! De vraag is alleen: wat gaat het betekenen voor u en uw bedrijf?

Stakeholders

In het rapport wordt uitgebreid aandacht besteed aan wat de opkomst van de FEV betekent voor het rendement van stakeholders als autodealers, universele autobedrijven, verzekeraars en de schadeherstelsector. Het blijkt dat de cijfers een ander beeld tonen dan in bestaande studies tot op heden. Het rapport biedt dan ook een onmisbaar handvat voor eenieder met een belang in de autosector. Zonder juist inzicht ook geen toekomst.

De inhoudsopgave is als volgt:

Inleiding                                                                                                                

 1. Het Nederlandse elektrische wagenpark is klein, maar groeit snel door druk op fabrikanten
 2. Particuliere markt groeit alleen bij voldoende aanbod occasions
 3. EV-infrastructuur verbetert snel, maar verdere slag noodzakelijk
 4. Groter EV-wagenpark in 2030 leidt tot hogere schadefrequentie
 5. Lagere marges voor dealers en universele garagisten
 6. Hogere schadelast voor verzekeraars door aanzienlijke stijging letselschade
 7. Conclusies en aanbevelingen

Inzicht

Het EV Rapport 2020, een gezamenlijke uitgave van Automotive Insiders en Trend-Rx, geeft in ruim 80 pagina’s en met behulp van veel heldere grafieken snel een goed inzicht in alle ontwikkelingen rondom elektrische voertuigen. De kosten van het rapport bedragen € 2250,- exclusief btw. Hierbij inbegrepen is een persoonlijke (eventueel online) toelichting met uw team van anderhalf uur door de schrijvers.

Omdat de impact van de Covid-crisis nu nog onvoldoende duidelijk is, wordt deze later dit jaar, als er meer aanknopingspunten zijn, in een gratis supplement bij het onderzoek verder toegelicht voor wie het rapport heeft aangeschaft.

Interesse? Stuur een mail naar post@automotiveinsiders.nl

Verzekeraars slachtoffer van eigen inefficiëntie op automarkt

Het recent verschenen uitvoerige rapport ‘Verzekeraars slachtoffer van eigen inefficiëntie op automarkt’ van Automotive Insiders en Trend-RX laat er geen twijfel over bestaan: zonder ingrijpende efficiëntiemaatregelen bij verzekeraars zullen de al forse verliezen op autoverzekeringen verder oplopen.

Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen:

 • Een voortgaande verschuiving van (deel)Casco- naar verlieslatende WA-verzekeringen onder invloed van een verouderend wagenpark en het succes van private lease
 • De toenemende inefficiëntie bij de verzekeraars zorgen voor steeds hogere kosten.

Door het nog steeds groeiende wagenpark zal het premievolume van autoverzekeringen blijven groeien, maar deze groei is onvoldoende om de trend te keren. De marges zullen zwaar onder druk blijven staan. Uiteraard spelen stijgende kosten bij letselschade en het eigenlijke schadeherstel een rol maar die worden voldoende gedekt door de stijgende premies.

Het rapport is het eerste in zijn soort dat uitgebreid gebruik maakt van grote hoeveelheden data. Het rapport rekent daarmee af met allerlei (veelal) foutieve onderbuikgevoelens en toont helder de uitkomsten van de analyses dankzij de vele tientallen grafieken.

De inhoudsopgave is als volgt:

Inleiding                                                                                                                

 1.  Het Nederlandse wagenpark groeit en veroudert snel
 2.  Verzekeraars krijgen kosten niet onder controle
 3.  Megatrends beïnvloeden vooral samenstelling wagenpark
 4.  Wagenpark blijft groeien maar nieuwe vormen van eigendom
 5.  Groei in markt, maar verschuiving naar WA-verzekeringen
 6.  Conclusies en aanbevelingen

Het rapport bedraagt 64 pagina’s met maar liefst 80 grafieken waardoor men makkelijk inzicht krijgt in de historische data en de berekende trends.

De prijs van het rapport is 1995 euro excl. btw en hier is desgewenst ook een persoonlijke toelichting op uw locatie bij inbegrepen.

Interesse? Stuur een mail naar post@automotiveinsiders.nl

Smart Mobility Monitor

‘De Smart Mobility Monitor als leidraad in het ontwikkelen van uw strategie’

Met de Smart Mobility Monitor gaan Automotive Insiders en Peter Mulder van Improof Research periodiek inzicht geven in de ontwikkelingen en kansen die smart mobility biedt.

Aangezien er nog veel onduidelijkheid bestaat wat de impact van de ontwikkelingen zal zijn, is het voor velen buitengewoon lastig de bedrijfsstrategie aan te passen. De Smart Mobility Monitor helpt daarbij. Dit doen we onder andere op basis van een uitgebreid onderzoek onder 2000 consumenten.De Smart Monility Monitior geeft onder meer antwoorden op strategische vragen als:

 • Welke bekendheid hebben bepaalde mobiliteitsinnovaties (verschillende vormen van Car Sharing, ritdeling, verschillende typen van Mobility as as Service, etc.) op dit moment?
 • Hoe zorgt u ervoor dat de slagingskansen optimaal zijn?
 • Welke mobiliteitsinnovaties worden snel bekender en welke niet?
 • Op welke mobiliteitsinnovaties zou u zich moeten richten? En op welke doelgroepen?Welke barrières blijven bepaalde mobiliteitsoplossingen blokkeren en hoe zouden die opgeheven kunnen worden?
 • Bij welke doelgroepen gelden die blokkades in het bijzonder en bij welke doelgroepen hoeft u daar minder rekening mee te houden?
 • Bereikt een bepaalde technologie een ‘tipping point’ waarbij uw marktintroductie haalbaar is?
 • Voor welke niveaus van MaaS is er op dit moment concrete belangstelling (gebruiksintentie)? En op welke doelgroepen zou u zich moeten richten en in welke mate is de aard van de reis de bepalende factor?
 • Met welke partijen dient u rekening te houden? Kan een Techbedrijf (Google) of consumentenorganisatie (ANWB) de initiator zijn van een nieuwe mobiliteitsdienst? Of kan een bestaande speler in de autobranche (PON, BMW) of leasemaatschappij een even betrouwbare initiator zijn?
 • Waar moet u rekening mee houden in uw doelgroepenstrategie de komende jaren? Gaan jongeren en ouderen zich in verschillende richtingen ontwikkelen, of laten stedelijke en regionale gebieden verschillende behoeften zien?
 • Hoe groot is de kans dat interessante mobiliteitsinnovaties uit andere landen u rechts inhalen? Is daar al tractie voor?
 • Is er al een duidelijke klantbehoefte aan specifieke mobiliteitsbehoeften of -combinaties die nu nog niet worden aangeboden waar u op in zou kunnen springen?

De Smart Mobility Monitor kost € 395,- ex btw. en is nu beschikbaar. Interesse? Stuur een mail naar post@automotiveinsiders.nl.


Branchemonitor Schadesector

‘Inzicht in schadesector: houvast voor de toekomst’

De schadesector is, net als de overige sectoren in de automotive, volop in beweging.

Nieuwe sturingsmodellen, merkerkenningen, differentiering in de werkzaamheden en steeds complexere auto’s doen zich gelden.

Voor de automotive sector als geheel worden grote veranderingen verwacht door de ontwikkelingen op het gebied van connectiviteit, de (semi) autonome auto, sharing en electrificering van het wagenpark (CASE). Megatrends als verdergaande verstedelijking zullen ook hun invloed hebben op de automotive- en de schadesector. Het is daarom begrijpelijk dat de meest wilde verhalen de ronde doen over de ontwikkeling van het schadevolume. Dat maakt het als bedrijf in de schadesector haast onmogelijk om op verantwoorde wijze je koers te bepalen.

Daarom hebben Automotive Insiders en Oude Essink Business-Advies het initiatief genomen om in samenwerking met Solera, TrendRx en Baken Adviesgroep de Branchemonitor Schadesector 2018-2030 samen te stellen.

Het resultaat is een lijvig rapport dat op basis van data, in plaats van aannames, inzicht geeft in de ontwikkeling van het volume in de schademarkt voor de periode 2018-2030. De monitor rekent af met vage bespiegelingen en vaak foutieve aannames en biedt stakeholders doorwrochte analyses op basis van betrouwbare data die door tal van stakeholders beschikbaar zijn gesteld.

De monitor maakt dat stakeholders (eindelijk) de mogelijkheid hebben hun koers te bepalen op basis van betrouwbare Nederlandse data en analyses van de sector. Dat er de komende jaren veel gaat veranderen is zeker maar anders dan veelal werd en wordt aangenomen.

De Branchemonitor Schadesector 2018-2030 is dan ook een onmisbaar rapport voor alle stakeholders in de schadebranche.