Het nieuwe rapport ‘Ontwikkeling aantal laadpunten 2020-2030 naar locatietype’ is een onmisbaar document voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met de ontwikkeling van de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Het biedt een uniek inzicht in de ontwikkeling van het aantal private laadpalen, onderverdeeld naar de segmenten kantoren, hotels, restaurants, garage, retail- en productielocaties en VvE’s.

De opmars van de elektrische auto is onmiskenbaar en blijvend van aard. Naar verwachting is in 2030 86% van het aantal verkochte nieuwe personenwagens een Full Electric Vehicle (FEV). Dat betekent dat ook het aantal laadpunten fors zal moeten groeien. In een speciale bijlage bij het EV-rapport 2020 maken Automotive Insiders en Trend-RX  een uitgebreide analyse van de huidige en toekomstige situatie. Wij kwantificeren het aantal laadpunten naar locatie en bespreken de rol van de (semi) overheid. We maken onderscheid in publiek toegankelijke, particuliere en snellaadpunten waarbij we ook kijken naar de geografische spreiding.

Vervolgens komen we op basis van deze data, gecombineerd met de groei van het aantal FEV’s in het wagenpark, tot een schatting van het aantal benodigde laadpalen per segment in 2030. Het rapport is te koop voor € 750,- (exclusief BTW). Bij aanschaf van het EV-Rapport 2020 ontvangt u het laadpalenrapport gratis.

Bij vragen kunt u een mail sturen naar post@automotiveinsiders.nl