Branchemonitor Schadesector

De schadesector is, net als de overige sectoren in de automotive, volop in beweging. Nieuwe sturingsmodellen, merkerkenningen, differentiering in de werkzaamheden en steeds complexere auto’s doen zich gelden.

Voor de automotive sector als geheel worden grote veranderingen verwacht door de ontwikkelingen op het gebied van connectiviteit, de (semi) autonome auto, sharing en electrificering van het wagenpark (CASE). Megatrends als verdergaande verstedelijking zullen ook hun invloed hebben op de automotive- en de schadesector. Het is daarom begrijpelijk dat de meest wilde verhalen de ronde doen over de ontwikkeling van het schadevolume. Dat maakt het als bedrijf in de schadesector haast onmogelijk om op verantwoorde wijze je koers te bepalen.

Daarom hebben Automotive Insiders en Oude Essink Business-Advies het initiatief genomen om in samenwerking met Solera, TrendRx en Baken Adviesgroep de Branchemonitor Schadesector 2018-2030 samen te stellen.

Betrouwbare data

Het resultaat is een lijvig rapport dat op basis van data, in plaats van aannames, inzicht geeft in de ontwikkeling van het volume in de schademarkt voor de periode 2018-2030. De monitor rekent af met vage bespiegelingen en vaak foutieve aannames en biedt stakeholders doorwrochte analyses op basis van betrouwbare data die door tal van stakeholders beschikbaar zijn gesteld.

De monitor maakt dat stakeholders (eindelijk) de mogelijkheid hebben hun koers te bepalen op basis van betrouwbare Nederlandse data en analyses van de sector. Dat er de komende jaren veel gaat veranderen is zeker maar anders dan veelal werd en wordt aangenomen.

De Branchemonitor Schadesector 2018-2030 is dan ook een onmisbaar rapport voor alle stakeholders in de schadebranche.

Bestellen