Rapport Autoverzekeringen

Het recent verschenen uitvoerige rapport ‘Verzekeraars slachtoffer van eigen inefficiëntie op automarkt’ van Automotive Insiders en Trend-RX laat er geen twijfel over bestaan: zonder ingrijpende efficiëntiemaatregelen bij verzekeraars zullen de al forse verliezen op autoverzekeringen verder oplopen.

Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen:

  • Een voortgaande verschuiving van (deel)Casco- naar verlieslatende WA-verzekeringen onder invloed van een verouderend wagenpark en het succes van private lease
  • De toenemende inefficiëntie bij de verzekeraars zorgen voor steeds hogere kosten.
  • Door het nog steeds groeiende wagenpark zal het premievolume van autoverzekeringen blijven groeien, maar deze groei is onvoldoende om de trend te keren. De marges zullen zwaar onder druk blijven staan. Uiteraard spelen stijgende kosten bij letselschade en het eigenlijke schadeherstel een rol maar die worden voldoende gedekt door de stijgende premies.

Heldere analyses

Het rapport is het eerste in zijn soort dat uitgebreid gebruik maakt van grote hoeveelheden data. Het rapport rekent daarmee af met allerlei (veelal) foutieve onderbuikgevoelens en toont helder de uitkomsten van de analyses dankzij de vele tientallen grafieken.

De inhoudsopgave is als volgt:

  • Inleiding
  • Het Nederlandse wagenpark groeit en veroudert snel
  • Verzekeraars krijgen kosten niet onder controle
  • Megatrends beïnvloeden vooral samenstelling wagenpark
  • Wagenpark blijft groeien maar nieuwe vormen van eigendom
  • Groei in markt, maar verschuiving naar WA-verzekeringen
  • Conclusies en aanbevelingen

Bestellen

Het rapport bedraagt 64 pagina’s met maar liefst 80 grafieken waardoor men makkelijk inzicht krijgt in de historische data en de berekende trends.

De prijs van het rapport is 1995 euro excl. btw en hier is desgewenst ook een persoonlijke toelichting op uw locatie bij inbegrepen.

Bestellen