Schadeherstelmarkt 2030

In maart 2021 brachten Automotive Insiders en TrendRx twee rapporten uit over de ontwikkeling van het Nederlandse wagenpark en de invloed daarvan op de Nederlandse automotive retail- en aftersalesmarkt en de Nederlandse verzekeringsmarkt. Bewust kozen we ervoor om de invloed van het veranderende wagenpark op het schadeherstel te parkeren en later uitgebreid te onderzoeken. De autoschadeherstelsector verdient die extra aandacht vanwege de snelle technologische ontwikkelingen in de automotive branche die een grote impact hebben op het autoschadeherstel. Daarnaast blijft autoschadeherstel van groot belang vanwege de impact die schadeherstel heeft op de verkeersveiligheid.

Groter, ouder, zakelijker

De uitkomsten van het onderzoek liegen er niet om. Verschillende ontwikkelingen die we in het rapport bespreken hebben een grote impact op het schadeherstel(-bedrijf) en brengen grote uitdagingen met zich mee voor de sector. Het wagenpark ontwikkelt zich zoals ook in de retail- en verzekeringsversie van het rapport al werd beschreven: het wordt groter, ouder, zakelijker en vaker elektrisch aangedreven. Maar wat betekent dit specifiek voor de schadeherstelsector?

In de schadeherstelsector worden alle ontwikkelingen met de nodige somberte bekeken. Het aantal schadegevallen daalt, de sturing door verzekeraars en leasemaatschappijen neemt toe, het is lastig personeel te vinden, zowel hardware als software van auto’s wordt steeds complexer en vergen veel investeringen in kennis, kunde en equipment, marges staan onder druk en merkerkenning is vooralsnog op zijn best een kostenpost. Al deze punten blijken gerechtvaardigde zorgen voor de sector die qua aantal vestigingen ons inziens zal afnemen. Toch zien wij de toekomst van de sector veel minder somber in dan dat de sector het vaak zelf ziet.

Meer positiviteit

In een dikker dan verwacht rapport (ruim 100 pagina’s) worden alle ontwikkelingen uitgebreid gekwantificeerd en gekwalificeerd. De eerst drie hoofdstukken beschrijven hoe het wagenpark zich het komende decennium ontwikkelt, in hoofdstuk vier wordt de verzekeringsmarkt, die zo bepalend is voor de herstelsector tot en met 2030, beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 en 6 de herstelsector zelf kwalitatief en kwantitatief beschreven. In hoofdstuk zeven worden alle ontwikkelingen vervolgens doorgetrokken naar 2030. Tot slot volgen in hoofdstuk 8 de belangrijkste conclusies en enkele aanbevelingen.

Wij hopen dat dit rapport u inspireert om weer met meer positiviteit over de toekomst van uw sector en bedrijf na te denken. De herstelsector biedt nog altijd voldoende kansen aan schadeherstellers, maar er zal hard en doelgericht moeten worden gewerkt om deze kansen te benutten.

De prijs van rapport bedraagt € 695,- ex btw. Afnemers van een van de twee eerdere Wagenparkrapporten betalen € 495,- ex btw.

Bestellen