Wagenpark 2030 Verzekeringsmarkt

TrendRx en Automotive Insiders hebben een update gemaakt van hun in 2019 verschenen rapport over de ontwikkelingen in de Nederlandse autoverzekeringsmarkt. Het rapport geeft uitgebreid in op de effecten die de veranderingen in het wagenpark hebben op de markt van autoverzekeringen.

De auteurs komen tot een heldere, maar ook harde conclusie: de gezonde marges die in het Corona-jaar 2020 zijn behaald, vormen geenszins een start naar een markt met gezonde rendementen. Alle onderliggende oorzaken zijn onveranderd slecht. Welke dat zijn wordt in het 96 pagina’s tellende rapport helder uiteengezet en ondersteund door tientallen grafieken en tabellen.

Het rapport is in digitale vorm te bestellen à €495,- ex btw. Hierbij geldt voor de kopers de mogelijkheid tot een gratis online sessie.

Inhoud

De inhoudsopgave is als volgt:

  • Het Nederlandse personenwagenpark groeit en veroudert snel; verzakelijking en elektrificering verlopen geleidelijk
  • Megatrends beïnvloeden zowel omvang als samenstelling van het wagenpark
  • Wagenpark blijft verder groeien, verouderen, verzakelijken en elektrificeren
  • Dankzij Casco en Corona eindelijk winst op automarkt, maar kostenbeheersing nog steeds ondermaats
  • Groei in volume, maar verdere verschuiving naar WA-verzekeringen
  • Conclusies en aanbevelingen

Bestellen