Wagenpark 2030 Retail

De belangrijkste conclusie van het rapport ‘Prognose Wagenpark 2030’ is dat het rendement van dealers de komende tien jaar zwaar onder druk komt te staan als gevolg van de veranderingen die zullen plaatsvinden in de omvang en samenstelling van het wagenpark.

Het rapport biedt onder andere inzicht in de veranderingen in de omvang die het wagenpark doormaakt door de jaren heen maar ook bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw van de berijders van het wagenpark. Uiteraard is er ook volop aandacht voor de onstuimige groei van private lease en de elektrificering van het wagenpark. Al deze factoren zijn uiteraard van invloed op het rendement van zowel dealer als universeel, hoewel in verschillende mate en in een ander tempo. Het rapport beslaat ruim 80 pagina’s met tientallen heldere grafieken en tabellen.

Rendement

De lezers krijgen hiermee inzicht in het tempo en de mate waarin alle factoren het rendement beïnvloeden. Het rapport sluit af met een aantal conclusies en aanbevelingen.

Het rapport is in digitale versie te bestellen en kost € 495,- ex btw.

De auteurs bieden de kopers van het rapport de mogelijkheid om gratis een online sessie bij te wonen, waarin de auteurs dieper ingaan op de resultaten.

Inhoudsopgave

De inhoudsopgave is als volgt:

  • Het Nederlandse personenwagenpark groeit en veroudert snel; verzakelijking en elektrificering verlopen geleidelijk
  • Megatrends beïnvloeden zowel omvang als samenstelling wagenpark
  • Wagenpark blijft verder groeien, verouderen, verzakelijken en elektrificeren
  • Retail steeds afhankelijker van lease en occasions
  • Onderhoudsvolume blijft op peil, maar marges dalen
  • Conclusies en aanbevelingen

Bestellen